Subskrypcja

Sposób dostawy i płatność - UWAGA - Zaleca się wybranie PŁATNOŚCI ONLINE / PRZELEWEM ze względu na ograniczenie kontaktu z kurierem w celu bezpieczeństwa w zagrożeniu koronawirusa.
 • Kurier
 • Własny transport
 • Indywidualny koszt wysyłki
 • Odbiór osobisty
 • Przelew
 • Płatność on-line
 • Płatność za pobraniem
 

Dostawa

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące warunków dostawy zamówień realizowanych przez sklep PolskieKraty.pl

 1. Faktura VAT jest wysyłana wraz z paczką. Dokument znajduje się wewnątrz paczki bądź jest w foliowej kopercie przyklejonej do opakowania.
 2. Kurierzy nie mąja obowiązku wnosić przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg. Pomoc w rozładunku paczki pozostaje w kwestii uzgodnienia między Państwem i kurierem.
 3. Kurier po dostarczeniu przesyłki do Państwa jest obowiązany do odczekania, by można było sprawdzić stan ogólny zamówionych przedmiotów. Zawartość paczki sprawdzić mogą Państwo jedynie po potwierdzeniu jej odbioru kurierowi i ewentualnej wpłacie pieniędzy za paczkę jeśli jest ona wymagana.
 4. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia (połamania, pęknięcia lub obicia) kurier zobowiązany jest to spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu kopii tego dokumentu. 


Kurier powinien udostępnić druk do wypełnienia, w przypadku jego braku należy napisać pisemne oświadczenie. Oświadczenie musi zawierać datę oraz podpisy Kupującego i kuriera. Kurier powinien dostarczyć oryginalny druk oraz ponownie spisać protokół. 

Reklamacje odnośnie uszkodzeń mechanicznych, braków w przesyłce są rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności kuriera protokołu szkodowego. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z NAMI, w czasie nie dłuższym jednak niż 48 godzin od momentu dostarczenia przesyłki. 

UWAGA! Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń w czasie określonym powyżej spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia mechanicznego lub ubytku. Jeżeli w momencie odbioru przesyłki nie zostanie spisany protokół szkodowy droga reklamacji zostanie zamknięta. 

Protokół musi być spisany zaraz po otrzymaniu przesyłki. Kopia protokołu musi być dostarczona do NAS w ciągu 7 dni roboczych od spisania tego dokumentu. Brak dokumentu jest równoznaczny z zamknięciem sprawy reklamacyjnej. 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Zamówienia:

516 241 665

sklep,wysyłka:

880 865 465

  płatność online

Polskie kraty